โครงการทดลองและงานวิจัย ออกกำลังกายเพื่อหัวใจที่แข็งแรง

โครงการทดลองและงานวิจัย ออกกำลังกายเพื่อหัวใจที่แข็งแรง

    

ดำเนินงานโดย นักศึกษากลุ่มโครงการระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ห้อง 2.8
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ณัฐชนันท์นภัส ปัญจวงศ์
หลักการและเหตุผล ในยุคปัจจุบันคนเราต่างมีชีวิตที่เร่งรีบตลอดเวลาว่าจะเป็นการทำงานการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน การที่เราทำชีวิตให้เป็นระเบียบและกระตือรือร้นกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันกับ หน้าที่ที่ต้องกระทำก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ในบางครั้งการที่เราเร่งรีบจนลืมที่จะหาเวลาว่างที่จะใส่ใจและดูแลร่าง กายของตัวเองก็อาจจะทำให้การทำงานและการทำชีวิตให้ดีนั้นสูญเสียไปเพียง เพราะเรื่องสุขภาพที่ไม่แข็งแรงก็เป็นได้ และยิ่งในปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพในเมืองหลวงที่ในการใช้ชีวิต ประจำวันมีการแข่งกับเวลาตลอด
บางทีก็อาจจะทำให้ร่างกายและจิตใจเหนื่อย ล้าเกินไป เมื่อจิตใจอ่อนล้าก็จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายย่ำแย่ไปด้วย ดังคำกล่าวที่ว่าใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ดังนั้นหากจิตใจอ่อนล้าร่างกายก็จะล่าไปด้วย เราจึงควรที่จะหันมาใส่ใจสุขภาพกายและสุขภาพใจเราด้วยการหันมาออกกำลังกาย อาจจะเริ่มต้นด้วยการเดินหรือทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ
เมื่อดูแลร่างกายด้านการออกกำลงกายแล้วในเรื่องของอาหารแต่ละมื้อก็มีส่วน สำคัญเช่นกันที่เราจะต้องดูแลควบคู่กันไปเพียงเท่านี้ ร่างกายเราก็จะแข็งแรงและเมื่อกายพร้อมจิตใจเราก็พร้อมที่เผชิญกับการทำงาน ในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี